زیبا روزمان مبارک

دوستت دارم

و این نه یک جمله که هزار مفهوم است

دوستت دارم

و این آغاز راه است

راهی به بلندای زندگی

به زیبایی بهاری که در آن متولد شدی

به خوش رنگی پاییزی که دیدمت

بیست و چهارم زیبایمان مبارک

دوستت دارممممممممممممممم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهدیه

قراره بریم خونه قشنگمون [بغل]