خوشحالم از داشتنت

خوشحالم از بودنت

خوشحالم از دیدنت

دوستت دارم تا همیشه

بیست و چهارم زیبایمان مبارک

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهدیه

منم واقعا از بودنت خوشحالم خیلی بهت دلگرمم خیلی [خجالت]