بیست و چهارم مبارک

هوا سرد است
و من از عشق لبریزم
چنان گرمم
چنان با یاد تو در خویش سرگرمم
که رفت روزها و لحظه‌ها از خاطرم رفته است

هوا سرد است اما من
به شور و شوق دلگرمم

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

بیست و چهارم قشنگمان مبارک

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

/ 1 نظر / 36 بازدید
مهدیه

خیلیییییی دوست دارم